30 novembra, 2010

Čo TCKompas robí...

"Neviem, aké sú vaše príbehy s autami. Mám na mysli kúpu auta. Môj kolega mi rozprával svoj príbeh zo študentských čias. Cez inzerát našiel výbornú ponuku. Auto, po ktorom vždy túžil. Málo najazdených kilometrov, karoséria bezchybná, krásny lak a kožené sedačky. Saab, auto, ako sa patrí! Skúšobná cesta dopadla výborne. Motor nevykazoval žiaden problém, stále hýril svojou silou a mal nadostač. Príbeh však neskončil kúpou. Majiteľka mu z nepochopiteľných dôvodov nechcela dovoliť, aby krásnym autom zacúval do jej dvora. Vtedy to prasklo, problém s prevodovkou, nedala sa zaradiť spiatočka... Našou túžbou v TCK je mať oboje; byť v dobrom stave zvonka so silnou kapacitou vo vnútri.“ Peter Hrubo, TCK riaditeľ.

Viac o vízii, pracovníkoch a aktivitách TCKompas za minulý rok 2009 na http://www.tckompas.sk/annual/

23 novembra, 2010Môj nový pracovný tím

V septembri som sa mohla zúčastniť medzinárodnej konferencie Josiah Venture (organizácia, pod ktorú spadá aj TCKompas). Postupne spoznávam celý svoj pracovný kolektív. Počas 7 dní na konferencii som si uvedomila, že pýtať sa je dobré. Ak máte po boku ľudí, ktorí zažili viac ako vy, treba sa od nich učiť čo najviac. Je dobré prekonať vlastný strach, nebáť sa ukázať svoju nevedomosť, a klásť otázky. Po tomto týždni som chvíľami aj ľutovala, že som sa nepýtala niektoré otázky už skôr. Už dávno som mohla robiť niektoré veci lepšie. Som vďačná za svojich budúcich kolegov a vážim si ich rôznorodosť, skúsenosti ale hlavne oddanosť povolaniu, ku ktorému ich Pán Boh zavolal.
Viac o Josiah Venture:
Josiah Venture je medzinárodná organizácia, ktorá pôsobí v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Ich víziou je vidieť v strednej a východnej Európe mladých ľudí, pohnutých Božím Duchom, ktorí nachádzajú svoj domov v miestnych zboroch a premieňajú spoločnosť. Ich poslaním je trénovať a pomáhať mladým vedúcim napĺňať Kristovo poverenie cez miestnu cirkev.


Pri vzniku Josiah Venture boli 3 manželské páry. Od roku 1993 však narástol počet pracovníkov na viac ako 150. Jedenásť európskych štátov spolupracuje s podpornými tímami zo Spojených Štátov Amerických a Kanady. Ročne sú vzdelávané tisíce mladých vedúcich a pracovníkov, a ku Kristovi prichádzajú stovky nových kresťanov.

Programy Josiah Venture:
Každý program v rámci organizácie sa snaží reagovať na miestne podmienky a podporovať miestny región.
Učeníctvo –  vzťah Krista so svojimi učeníkmi sú stále aktuálnym modelom pre prácu s mladými. Preto Josiah Venture vytvorili programy pre rozvoj učeníctva. Sú nimi Elementy a Turbo 316. http://www.jvelements.com/buy 
Evanjelizácia – len na Slovensku pozná Ježiša Krista ako svojho osobného Záchrancu a Pána  zo skupiny 100 mladých ľudí len jeden. Stredná a východná Európa potrebuje počuť evanjelium. Ako nástroje Josiah Venture používa Anglické tábory (na Slovensku pod názvom KECY), a EXIT316.
Starostlivosť o členov Bteam je názov tímu, ktorý sa stará o pracovníkov, podporu, a zdroje v rámci Josiah Venture.
Zdroje – Josiah Venture poskytuje nástroje k biblickému štúdiu, k službe mladým, k rozvoju pracovníkov.
Tréningové programy –Josiah Venture pomáha pracovníkom vzdelávať sa, formovať sa, tréningové programy sú založené na dlhodobej práci a vzťahoch. Na Slovensku, v Čechách a Poľsku vznikli tréningové centrá, ktorých náplňou sú práve programy Josiah Venture. Každý národ je niečím špecifický. Cieľom týchto centier je prispôsobovať sa podmienkam jednotlivých krajín, reagovať na potreby a tak pomáhať miestnym zborom.

09 novembra, 2010

„Životom inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi.“Ako si ma našiel môj Stvoriteľ
Dnes vidím, že to boli rodičia, vďaka ktorým si ma Pán Boh našiel. Svojím životom a húževnatou službou v cirkvi vytvorili prostredie, kde som veľmi rýchlo pochopila, kto je Pán sveta. Mala som 8 rokov, keď som prvý raz zastala pred pravdou, že viera mojej rodiny mi pred Bohom nepomôže a pred Jeho tvár sa postavím ja sama. A ja sama znamenalo jedno malé hriešne stvorenie. Znelo len jediné východisko –  Kristus. Moja cesta za Ním začala veľmi nenápadne. Bola som vo svojej izbe sama a rozhodla som sa, že jednoducho vykročím. Nesmelo som začala ako 8-ročné dievčatko, a kráčam ňou až doteraz. Život s každodenným odpustením v nepodmienenej láske, výzvy a kroky do neznáma, tak vyzerá moje chodenie s Bohom. Jednoduchý začiatok s veľkolepým pokračovaním.

Jeho pozvanie
Z rodiny som si odniesla jeden vzácny poklad. Službu. Rástla mi v srdci a vštepila sa mi tak hlboko, že si dnes bez nej neviem predstaviť jeden bežný deň. Počas  strednej školy sme spolu so skupinou priateľov  chceli priniesť evanjelium svojim spolužiakom. Organizovali sme letné campy v prírode,  diskusné kluby počas roka a modlitebné skupinky. Skončila sa stredná škola a s ňou aj tieto časy. Vtedy ma Pán Boh povolal osobne. Opäť to bolo len ja a Boh. Jeho pozvanie znelo veľmi jasne, stredoškolská mládež v mojom zbore, nie len byť jej súčasťou, ale viesť, povzbudzovať, kráčať s nimi životom a ukazovať na Krista. Stačilo pár týždňov, kým som  zistila, že som v pravý čas na správnom mieste. Mladí z nášho zboru si získali moje srdce. Táto práca znamenala nové začiatky, prvé pokusy s vedením skupinky, prvé vyučovanie. Chcela som použiť všetko, čo som mala a tak som začala viesť čas uctievania, venovať sa mladým hudobníkom a postupom času viesť spevácky zbor. Ako hrnčiar, ktorý formuje hlinu, tak Boh postupne formoval moje srdce a túžby. Kristus prišiel liečiť chorých, zachrániť stratených, a preto som neskôr začala pracovať v evanjelizačnom mládežníckom centre. Sprevádzať ľudí pri prvých stretnutiach s evanjeliom, neskôr sledovať ich duchovný rast, a vidieť, ako si ich Boh podmaňuje stále viac, to sú v mojich očiach najvzácnejšie momenty. Pred tromi rokmi som prvýkrát počula o učeníctve. Tento pojem úplne zmenil môj pohľad na službu. Učeníctvo dievčat, načúvanie im, pomáhanie, vyučovanie, ale aj nové výzvy a ukazovanie na Krista v živote, to sa mi stalo najpríjemnejšou časťou služby.

Moja úloha v TCKompas                                                    
Prvý raz som prišla do TCKompas ako študent Školy Pracovníkov s Mládežou. Ľudia z TCK ma formovali a myslím, že bez lektorov a náplne štúdia by som dnes nestála v tých službách, v ktorých stojím. Pracovať pre túto organizáciu je veľkou výsadou. Mojou úlohou je  práca s dobrovoľníkmi na Konferencii Pracovníkov s Mládežou (KPM). Táto konferencia patrí medzi najväčšie podujatia pre pracovníkov s mládežou v strednej Európe. Už niekoľko ročníkov za sebou je to priestor, kde môžu služobníci duchovne rásť, načerpávať, vzdelávať sa a odpovedať na nové výzvy v službe. V projekte Škola pracovníkov s mládežou chcem prostredníctvom mentorských vzťahov povzbudzovať mládežníckych vedúcich a poskytnúť im starostlivosť. Sama na sebe som videla, ako výrazne TCK ovplyvnilo moju službu, a o to viac by som chcela, aby niečo podobné zažili ďalší pracovníci. Každé zlomené srdce pre službu je vzácnym pokladom.  Preto je mojou túžbou podporovať pracovníkov a miestne zbory,  aby v nich mohli rásť nasledovníci  poslušní a závislí na Bohu.

Budovanie tímu spolupracovníkov
Ak je služobník vo svojom poslaní sám, obstojí len veľmi ťažko. Nenahraditeľnú úlohu zohrávajú ľudia, ktorí stoja za ním. Sú ako oporné piliere. Členovia organizácie TCK sú zodpovední aj za budovanie tímu podporovateľov tejto služby.  Preto aj ja hľadám ľudí, ktorí by boli ochotní sa na určité obdobie  stať členmi tímu podporovateľov a byť tak súčasťou tejto služby spolu so mnou. Rada by som vás pozvala ku modlitebnej, finančnej (jednorázovo, alebo pravidelne) podpore našej služby. Ak vás Duch Boží vedie pripojiť sa k službe TCK a tak sa na nej spolupodieľať, budeme tým veľmi poctení.