23 mája, 2011

OD BUDÚCEHO TÝŽDŇA MGR. EVA KOHÚTOVÁ?

 Vďaka Pánu Bohu som na konci piateho ročníka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor Masmédiá, marketing a reklama. Najbližších 7 dní ma čakajú hodiny a hodiny učenia a príprav na štátnice. Pondelok 30.mája o 8:00 predstúpim pred skúšajúcu komisiu. Prosím o Vaše modlitby v týchto dňoch. Uvedomujem si, že som plne závislá na Božej milosti. Moje doteraz vynaložené úsilie určite nie je dostatočné, takže tieto dni budú o sebadisciplíne a modlitbách. V Biblii čítam, že Pán Boh je blízky každému, kto mu dôveruje. Avšak, Pán Boh je veľmi kreatívny vo svojich prejavoch. Niekedy ukáže svoju prísnu tvár, inokedy nie. Takže s očakávaním Jeho prítomnosti v akejkoľvek podobe a s vierou sa púšťam aj do tohto posledného študentského boja.

„Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ...“ Žalm 33:18.


10 mája, 2011

VYŠŠIE AKO SI DÚFAL, HLBŠIE, AKO SI SI MYSLEL


Najväčšia evanjelikálna konferencia pre pracovníkov s mládežou v strednej Európe – Konferencia pre Pracovníkov s Mládežou (KPM), je jeden z projektov s najdlhšou históriou v Tréningovom Centre Kompas (TCK). Viac ako 700 mladých pracovníkov, 24.-27.marec 2011, Dom Odborov v Žiline. Témou bolo Drž sa zubami nechtami – Božieho Slova.

„Sme tím o ktorý sa nik nestaral a ktorý nik okrem Pána Boha nevychovával. Preto chodíme pravidelne na KPM . Draho na začiatku konferencie spomenul, že by chcel do nás niečo vliať. Pri nás sa vám to darí rok čo rok. Nezažil som ešte KPM, ktorá by nebola pre mňa životne dôležitá. Robíte dobrú službu a  v podstate vychovávate a vychovali ste mládežnícky tím a mňa ako vedúceho a tým aj mládež v našom zbore.“ (Michalovce)Vyššie ako si dúfal, hlbšie, ako si si myslel

Na KPM chodia pracovníci s mládežou z celého Slovenska a všetkých cirkví. Keď sme uvažovali nad tohto ročnou témou, vnímali sme potrebu sústrediť sa na Písmo. Mládeže môžu tvoriť kvalitné programy, tábory, môžeme rozumieť aj učeníctvu, ale ak nebudeme vedieť narábať so Slovom Božím, nemôžeme očakávať zdravý rast cirkvi. Konferencia sa niesla v horolezeckom Duchu. Chceli sme liezť „vyššie, ako sme dúfali“. Lezenie je niekedy náročný proces, a ak sa nebudeme držať pevne skaly, náš život je ohrozený. Podobne to je aj s Bibliou v našom každodennom živote. Chceli sme motivovať mladých bojovníkov k štúdiu a láske k Biblii. Učili sme ich konkrétnym metódam štúdia Biblie. No slová Boha nie sú len informácie, alebo materiál na štúdium... slová Boha sa vnárajú do duše, do mysle, do srdca.  Preto sme chceli ísť „hlbšie, ako sme si mysleli“. Nech je Biblia milovanou autoritou. Hlavný rečník, Dave Patty použil príbeh mladého kráľa Joziáša. Kráľovstvo prebral v nie milom stave, ale krátko po jeho nástupe na trón sa znovu objavili zvitky Božieho Slova. Ako prví zvitky čítali viacerí múdri radcovia, a po porade sa rozhodli, že o tom budú informovať nového kráľa. Kráľ, keď začal čítať, roztrhol si rúcho (čo v tej kultúre znamená silné dotknutie, pohnutie, túžbu po radikálnej zmene doterajšieho života, úprimnú ľútosť nad aktuálnou situáciou). Vzápätí nariadil, aby ľud tieto Božie slová počul, aby sa podriadil. Mladý kráľ Joziáš pochopil, že Božie Slovo prináša záchranu tam, kde sa zdá, že sa už nič zachrániť nedá, do strachu prináša upokojenie, do apatie nový život... aké smutné, že to múdri a rozvážni muži nespoznali tiež, keď čítali Božie Slovo ešte skôr ako kráľ.
Dnes, v 21.storočí na Slovensku, je našou túžbou, aby sme neboli chladní, ale študovaní kresťania. Mali sme 3 dni, počas ktorých sme chceme znovu objaviť krásu Božieho Slova, jeho aktuálnosť a pestrosť. Konferencia vyústila do výzvy spraviť záväzok viac žiť Bibliou. Nechať Božie Slovo, nech číta naše životy.

KPM a môj domovský zbor v Leviciach
Levičania boli výraznou súčasťou KPM. Mládež prišla ako tím dobrovoľníkov (vítali pri dverách, strážili kaplnku – miesto na modlitby, podieľali sa na prípravách pred KPM). Semináre viedli  aj Štefan Evin a Zuzka Potocká. Na pódiu sme počuli hru Miška Greksu, a asi najväčším povbudením celej konferencie bol ujo Ľudo Fazekaš, ktorý hovoril o vernosti Božiemu Slovu počas celého života. Posluháči ho nechceli pustiť z pódia, kým nevyrozpráva som príbeh dokonca.

KPM a môj miestny zbor v Žiline
Žilinský zbor je známy obdarovanými ľuďmi s ochotnými srdciami slúžiť. KPM bolo toho krásnym dôkazom. Kam ste sa na KPM pozreli, takmer všade sa mihol niekto z CB ZA. Či to boli chvály, technické zvučenie, semináre, infocentrum, KPM obchod, študijný kútik alebo lezecké steny v priestoroch Domu odborov.

Za týchto bratov a sestry som vďačná. Bez nich by nevyzerala KPM tak, ako vyzerala.
Verím, že sme sa spolu všetci podieľali na budovaní Božieho kráľovstva a čo bolo počas KPM zasiate, sa bude používať aj v reálnom živote.

KPM v číslach
3dni
733 účastníkov, z toho 120 dobrovoľníkov (vrátane rečníkov)
Priemerný vek 22,7 rokov, najčastejšie objavujúci sa vek 18 rokov
66 celých tímov
6 hlavných kázni
38 seminárnych blokov

Nová generácia bojujúca za svoje mládeže.


Koncert noXcuse zo Žiliny.


Vernosť Božiemu Slovu počas celého života - ujo Ľudo Fazekaš.Štúdium Biblie - aplikácia rovno na mieste.