22 decembra, 2011

Najsmutnejšia vianočná pieseň, akú poznám

Mária má dieťa, Pane,
Mária má dieťa, Pane,
Mária má dieťa, Pane,
A zástup kráča okolo a nevidí.

Asi mnohí túto pieseň poznáte. Ako deti sme ju vždy spievali na Vianoce. Neviem, či ju máte radi, alebo nie, ale zdanlivo veselá vianočná pesnička je v skutočnosti jednou z najtragickejších a najsmutnejších piesní, aké som kedy počula. 4 či 5 veršov sa končí vždy rovnako: zástup kráča okolo a nevidí.
Im to naozaj uniklo!
Syn Boží, osoba, v ktorej všetko povstalo, o ktorej je celá Biblia písaná, Ten, ktorému Stvoriteľ dal právo volať sa prvorodeným... Toho si zástupy nevšimnú.
Najtragickejšie je, že môžete túto pieseň spievať rok čo rok, a vždy bude pravdou. Lebo každý rok kráča zástup okolo a nevidí.


Ale ak si z tých, ktorým to neuniklo, tak potom rozumieš, čo je to vstávať ráno s Kristom, poznávať Jeho výzvy, a žiť bez hriechu (napriek tomu, že hrešíš). Tak potom vieš, aké pominuteľné sa ti zdá všetko okolo, pretože ťa dopredu ženie niečo oveľa vzácnejšie.

To je dôvod na radosť.
Nádej prišla
a s Nádejou môžeme hľadieť do ďalších dní.


Na pociatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto Slovo bolo na pociatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nic, co povstalo. VNom bol zivot a zivot bol svetlom ludí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho
nepohltila.
Ján 1:1-6