28 júna, 2012


Greater Than

Pondelok začína prvý termín KECY táborov na Slovensku. Každý rok nám pribúda počet táborov. Tento to bude 12 táborov (z toho dva budú premiérové Fusion letné tábory). Na Slovensku sú stále tisíce mladých, ktorí nepoznajú Krista. Teraz máme príležitosť 7 dní hovoriť o tom, že Kristus je Greater than – je Väčší než... než my sami, než náš hriech.

Ja budem bojovať na dvoch frontoch. Od 14. júla budem v Prešove v zbore CB a od  27.júla budem pomáhať zboru CB Stará Turá. Oba zbory robia tento tábor prvý krát. Prosím, modlite sa za nás. Potrebujeme Božiu ochranu, ale hlavne, chceme vidieť toto leto spasenie.  


Ups and Downs
alebo Jeremiášove extrémy

Môj blog zamrzol na pár mesiacov... teraz ho opäť privádzam k životu.

Tieto dni som sa zahryzla do knihy Jeremiáš. Ak máte predstavu, že Pán Boh je až tak milosrdný, že odpustí všetko a vlastne s Jeho hnevom vo svojom živote ani nemusíte nerátať, odporúčam začať čítať Jeremiáša. Riadky o Jeho hneve, ktorý neľutuje, o Jeho výchovných trestoch vo forme hladu, aj smrti, riadky o tej tvrdšej stránke Boha mi Ho opäť postavili tam, kam patrí – na piedestál Kráľa, Stvoriteľa a Vládcu, ktorý môže všetko, a z ničoho nikomu nemusí skladať účty. Boh, ktorý nenávidí hriech a jeho hnev má dopad na konkrétnych ľudí veľmi citeľným spôsobom. Takého máme Boha. Žiadnu padavku. Je ako lev z Narnie, ktorý vie byť životu nebezpečný. Nechcem na to zabúdať.

Ako som sa posúvala kapitolami, stále to bolo o trestoch, o hriechu a už som mala pocit, že celý izraelský národ v tej dobe bol naozaj odsúdený na utrpenie bez jediného záblesku nádeje.
No v tom sa sem tam začali mihať kúsky súcitu Božieho srdca. Ako keď sa za tmy predierate lesom, a kdesi v diaľke vidíte mesto. Svetielka vám presvitajú pomedzi stromy, ale niekedy sa aj úplne stratia z dohľadu. S napätím som čakala, kedy sa konečne prejaví tá Otcovská vrúcna láska pripravená odpúšťať?

Dočkala som sa ... (stereotypne známy) text Jer. 29:11-14

Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov - zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal - znie výrok Hospodinov - a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť.


Hlavne prvá veta je pre človeka ako balzam na dušu.
No nedajme sa oklamať! Bez Hospodina nebudú ani Jeho dobré plány. My máme
VOLAŤ
(...kričať, to znamená hovoriť do diaľky na niekoho, koho nevidíte, alebo je priďaleko. Niekedy človek volá zo zúfalstva, lebo mu už nič nezostalo... ale čaká, že príde nejaká odpoveď.)
PRICHÁDZAŤ
(... vykročiť, pravidelne chodiť, ako prichádzať do školy, do práce, tak prichádzať každý deň na stretnutie s Bohom, alebo do Jeho chrámu, ktorým je cirkev – telo Kristovo... a cesta tam môže trvať chvíľku - chvíľku nezáživného čítania Biblie, chvíľku sklamania z cirkvi... ale máme prichádzať, ísť, kráčať, aby sme došli k cieľu.)
MODLIŤ SA
(... hovoriť s Bohom, vylievať Mu srdce, úprimne sa hnevať i milovať Ho, a modliť sa odvážne pretože
Bold prayers honor God.
God honors bold prayers.
Prekl. Odvážne modlitby ctia Boha, a Boh si ctí odvážne modlitby.)
HĽADAŤ CELÝM SRDCOM
(... hľadanie trvá čas. Keď sa vám stratia napr. kľúče, alebo ich zapotrošíte, prekutrete celú tašku. Možno sa vrátite chodníkom naspäť, či vám nevypadli. Spravíte všetko preto, aby ste to našli. A jediné, čo máte vtedy v hlave je ... musím to nájsť. Teraz na ničom inom nezáleží. )

.... až vtedy sa Boh dá nájsť.


Posledné mesiace sa mi zdá, akoby som bola „slepá baba“ so zaviazanými očami a hľadala jediného – Boha. No márne. Niekedy sa mi zdá, že signál na Jeho frekvenciu je prislabý. Keď potrebujem vedenie, pomoc v zásadných rozhodnutiach, akoby tu nebol. Keď bezmocnosť siaha až tak ďaleko, že sa budíte o 02:00 v noci a hodiny premýšľate a bojujete (ani neviete, či sami so sebou, či s Bohom, či so svetom)... keď vás prepadne zúfalstvo nad situáciou, ktorá je okolo vás a vy v nej... keď s nádejou vyzeráte tie svetielka mesta medzi stromami lesa, unavení, zničení túžite už len po úľave, vtedy Pán Boh dovolí pridať vám ešte ďalšie bremeno... ak sa do toho zapletie ešte aj vaša hriešnosť... tak vtedy viete, že váš Boh nie je mierne sladký flegmatický kamarát.

Keď som čítala Jer.29:11, dobre sa to čítalo. Ale keď som pokračovala ďalšími veršami, len som sa usmiala a povedala som si: „A je to tu... takže, volať, hľadať celým srdcom... to by nebol môj Boh, keby to bolo také jednoduché.“
A viete čo? Chcem Ho hľadať celým srdcom, chcem k Nemu volať, či o 02:00 v noci, alebo za bieleho dňa. A budem volať, až kým Ho nenájdem. A toto na Ňom milujem. Lebo keď Ho nájdem, resp. keď sa mi dá nájsť, to už bude aká radosť!
Možno mi povie, keď sa mi zrazu  na konci toho lesa zjaví: „Evi, som rád, že sme spolu došli až sem. Bol som stále s tebou, o dva-tri rady stromov ďalej, ale šiel som popri tebe celý čas. Nestratil som ťa z dohľadu ani na chvíľku. Dával som pozor. Veď som tvoj Otec. Raz som ti predsa sľúbil, že ťa nikdy neopustím.“
Tak toto je môj Boh. Hľadať sa ho oplatí.

Jeremiáš píše o strašnej prítomnosti, ale krásnej budúcnosti. Píše o Bohu, ktorý sa zdá byť krutý, no aj milostivejší, ako si Izrael zaslúži. Keď sa zdá, že už bude dobre, vtom príde zoznam, čo ešte musíš spraviť. Ale keby to tak nebolo, keby boli všetky veci stále dobré, rovnaké, nespoznali by sme Boha takého, ako naozaj je. Dokonca v našom srdci je zapísané „hore-dole“ ... inak by sme nejavili známky života.