23 januára, 2013

Najkratší článok

"Merítkom úspechu tvojej služby nie je počet nových kresťanov. Merítkom úspechu tvojej služby je tvoje vlastné srdce." 

Túto vetu som počula pred pár dňami a som si uvedomila, že je to obrovská pravda. Neupínaj sa na počty, čísla, populárnosť, zábavnosť programu... 
ale BOJUJ o čistotu a vernosť srdca. Aby bol Kristus oslávený, aby si !vždy! žasol nad Jeho veľkosťou, aby si Mu každý deň odovzdával plné právo nad tvojím životom.
V tom je pointa správnej služby.