29 septembra, 2016

Ako si nájsť mentora / 4min


Priala by som si, aby nasledovné body na 100% fungovali. Žiaľ, mentorský vzťah sa nedá vtesnať do piatich krokov. Ja sa už niekoľko rokov modlím za mentorku, zatiaľ ju nemám.
Douf Fields spísal pár princípov, ktoré môžu pomôcť v hľadaní dobrého mentora.

MODLI SA
Nikdy nepodceňuj modlitbu. Pýtaj sa Ducha Svätého, aby ťa priviedol k mentorovi. Neunáhli sa s prosbou, aby ťa niekto mentoroval skôr, než by si od Ducha počul, že ťa k tomu človeku vedie.

POZERAJ SA
Pozeraj sa po ľuďoch v tvojom zbore aj mimo neho. Pýtaj sa tieto otázky:
 • Koho považujem za duchovne zrelého?
 • Kto ma inšpiruje?
 • Kto ma povzbudzuje?
 • Pri kom sa cítim milovaný?
 • Kto mi/vo mňa/ verí?
 • Kto mi dáva výzvy?
 • Koho rešpektujem?
 • Kto už dosiahol niektoré z cieľov, ktoré som si sám stavil?
 • Ku komu chodia ľudia pre radu?

Keď budeš pozorovať ľudí a pýtať sa tieto otázky, píš si mená, ktoré by mohli byť na zozname potencionálnych mentorov. Potom ich usporiadaj do poradia.

OPÝTAJ SA
Keď Duch v modlitbe potvrdil tvoju voľbu zo zoznamu, choď a opýtaj sa danej osoby, či by mohla byť tvojím mentorom. Buď pripravený, že ťa môže odmietnuť. Takíto ľudia sú často dosť zaneprázdnení. Avšak, ďalší bod môže mať na to vplyv.

OBJASNI
Skôr, ako niekoho požiadaš o mentorstvo, premysli si, čo presne chceš. Čo má byť cieľom vašich stretnutí? Ako často sa chceš stretávať? Chceš preberať určitú tému, alebo sa naučiť niečo konkrétne? Chceš, aby ste spolu čítali knihu a potom o nej diskutovali? Buď čo najkonkrétnejší.

MAJ ÚCTU
Ak si našiel svojho mentora, buď vďačný za jeho čas a múdrosť.
 • Nemeškaj na stretnutia.
 • Ak idete spolu von, zaplať za obed alebo kávu.
 • Z času na čas mu vyjadri svoju vďačnosť emailom alebo listom.

Ľudia radi dávajú zo svojho času, ak vidia, že si to ten druhý váži.1 komentár: