Tu začni

Prieskumy EU hovoria, že v Strednej a Východnej Európe je 
viac ako 30 miliónov mladých ľudí vo veku 15-29rokov.


Na Slovensku zo skupiny 100 mladých ľudí LEN JEDEN 
pozná Ježiša ako svojho Pána a Záchrancu. 

Svet, v ktorom žijeme sa neustále mení. Naši rodičia boli zvyknutí na niečo úplne iné. Dnes si mladí môžu slobodne vybrať, čomu budú veriť. Práve v tomto veku sa formuje naša osobnosť, naše hodnoty, robíme zásadné rozhodnutia. Svet sa mení, ale evanjelium zostáva rovnaké. Myslím si, že Ježiš Kristus bol naozaj Božím Synom, že zomrel a vstal z mŕtvych. Dnes je živý a vďaka Nemu môže každý človek nájsť v Bohu otca a v Kristovi osobného priateľa. Boh je zachraňujúci Pán a Kristus je nasledovania hodný aj v dnešnej dobe. Keď toto viem, nemôžem zostať ticho. Nepoznám nič lepšie, ako osobný vzťah s Bohom, a chcem to odovzdávať ďalej.


Vidím, že Boh koná, zachraňuje stratených láme srdcia mladých

 mužov a žien, buduje nových služobníkov
Na Slovensku je to možné aj vďaka práci TCKompas a Josiah Venture
Našou víziou je Životom inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich 
a pomáhať im pri výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista 
v cirkvi." Tento blog slúži na to, aby ste spolu so mnou mohli zažívať Boha 
v Jeho moci, vidieť spôsoby ako pracuje a tak sa nechať inšpirovať 
k úcte a obdive voči Nemu.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára